บริการของ กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม

บริการของ กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม

ให้บริการ การดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น แบบอยู่ประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานมากประสบการณ์กว่า15 ปีในด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ท่านจึงมั่นใจว่าบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน จะได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะอนามัยและให้การดูแลด้วยความรักความอบอุ่นแก่ท่าน
การให้บริการดูแลแยกตามอาการ
- ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางและไม่ได้เลย
- ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นอัลไซเมอร์ ความจำเสื่อม-หลงลืม
- ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
- ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่เจาะคอและให้อาหารทางสายยาง
- ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้อง ล้างไตตรงหน้าท้อง ใส่สายสวนปัสสาวะ และที่เป็นแผลกดทับ
- ให้บริการดูแลผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังจากออกจากโรงพยาบาล
- และอื่นๆที่แพทย์ไม่ระบุว่าเป็นโรคติดต่อ


สิ่งที่ผู้รับบริการจะได้รับ
- การดูแลตลอดระยะเวลา24ชั่วโมง
- บริการการดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน.
- ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย-จิตใจ
- จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
- บริการทำความสะอาดของใช้สวนตัว เช่น เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
- ได้รับบริการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
- ได้รับบริการในเรื่องอาหาร ทั้ง3มื้อ และ อาหารว่าง
- สำหรับผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง วันละ4-5มื้อ หรือ ตามแพทย์ที่ระบุ
- จัดไห้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
- ให้บริการพาไปตรวจตามแพทย์นัด(หากญาติไม่สะดวก)
- ห้องพัก พร้อม เครื่องปรับอากาศ
- ห้องน้ำ พร้อม น้ำอุ่น – น้ำเย็น
- ควบคุมการทำงานด้วยกล่องวงจรปิด
- และอื่นๆตามความเหมาะสม


เอกสารที่ต้องเตียมมาในวันเขารับบริการ
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการและของญาติผู้รับผิดชอบ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการและญาติผู้รับผิดชอบ
- สำเนาหรือบัตรการใช้สิทธิการรักษา
- ยาและเวชภัณฑ์ของผู้รับบริการ
- ของใช้สวนตัวของผู้รับบริการ(ถ้ามี)
- ประวัติการรักษา(ถ้ามี )
- พร้อมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า1เดือน

หมายเหตุญาติผู้รับผิดชอบต้องแจ้งอาการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเอง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์